LİDYA SARDlES THERMAL OTEL 

Lidya Sardes Thermal Hotel Nisan 2008 tarihinde açılmıştır.Antik Sardes kentine ve Kurşunlu Kaplıcaları'na açılan konumuyla huzurlu ortamı , çam ormanlarıyla çevrili doğal güzellikleri , muhteşem antik Lidya tarihi , zengin termal kaynakları ve misafirlerine evlerindeki konforu yaşatan konsepti ile kişiye özel termal dinlenme merkezidir.
Faustina Spa Merkezinin sakin , dinlendirici , egzotik ortamında bedeninizi ve zihninizi size özel terapilerle canlandırabilirsiniz.
Talat Zurnacı, Greenwalt ve Sardes  salonlarında modern teknik ekipmanların da yardımıyla her türlü konferans, seminer, eğitim ve tanıtım toplantıları gerçekleştirilmektedir.
ULAŞIM;
İzmir ve Manisa'dan Salihli'ye her yarım saatte bir karşılıklı otobüs seferi yapılmaktadır.Ayrıca , İstanbul , Ankara ve Antalya'dan sabah ve akşam saatlerinde , doğrudan ,karşılıklı sefer yapan otobüslerle Salihli'ye ulaşma seçeneği de vardır. Manisa - Denizli Otobüsleri de Salihli'den geçmektedir.Avrupa ülkelerinin pek çoğundan Uluslar arası İzmir Adnan Menderes Hava Limanına direkt uçuşlar mevcuttur.Diğer ülkelerden ise Uluslar arası İstanbul Atatürk Havalimanı Üzerinden İstanbul'a , oradan da iç hat uçuşları ile İzmir'e ya da otobüsle direkt Salihli'ye ulaşılabilir.
Mesafe;
Salihli Şehir Merkezi : 2 km
İzmir'e : 80 km
Hava Limanı : 107 km
GEZİLECEK YERLER;
Adala Köprüsü Piknik Alanı
Su Uçtu Şelalesi Ve Adala Kanyonu 2 KM
Attalos At Çiftliği
Fosil Ayak İzleri
Kula Peri Bacaları (KULADOKYA)
Marmara Gölü Ve Tekelioğlu Köyü
Bozdağ Beldesi
Gölcük Yaylası
Gökeyüp Çömlekçiliği


A  Etkili bir sürdürülebilir yönetimin gösterilmesi

A1 : Sürdürülebilir Yönetimin Sistemi:

Kuruluşumuz sürüdürülebilir Turizm uygulamları aşağıdaki tüm konuları kapsayacak şekilde planlanmıştır.

·         Çevresel konular

·         Sosyal konular

·         Kültürel konular

·         Ekonomi ile ilgili konular,

·         Kaliteli hizmet ve ürün sağlama ile ilgili konular

·         İnsan hakları ve etik değerler ile ilgili konular.

·         Sağlık ve güvenlik ile ilgili tüm konular.

·         Acil durum ve kriz yönetimi konuları

Bu konuların tamamı ile ilgi mevcut ve olası potansiyel risklerin  ele alanındığı ve sürekli iyileştirmeyi sağlayan  sürdürülebilir yönetim sistemi uygulamaktadır.

a.    Sürdürülebilirlik Yönetim sistemimizin   aşağıdaki  kriterleri kapsar ve  belgelenmiştir :

·      Sürdürülebilirlik için kuruluşumuz taahhüt ve uygulamasını içeren politikasını hazırlamış ve yayınlamıştır.

b.   Sürdürülebilirlik  Yönetim Sistemimiz,  çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık ve güvenlik konularını kapsayacak şekilde planlanmış ve dokümante edilmiştir.

·      İlgili başlıklara ait uygulamaların nasıl sağlandığı ile ilgili  dokümanlar hazırlanmıştır.

c.    Sürdürülebilirlik  Yönetim Sistemimiz,  sürdürülebilirlik için risk  oluşturabiilecek kriterlerin risk seviyelerinin belirlenmesi ve kriz  durumunda  yönetiminin  uygulayacağı  faaliyetleri içerir .

·      Kuruluşumuz yukarıda tanımlanan konuların tamamı ile ilgili risk analizi yapmış ve riskli alanlarda önlem almayı sağlamıştır. Risk değerlendirme Tablosu

d.   Sürdürülebilirlik  Yönetim Sistemimizde tanımlı tüm uygulamalar izlenir, ölçülür ve kayıt altına alınarak  dijital ya da yazılı kopya şeklinde hazır bulundurulur.

·      Standart kapsamında gerekli izlemelere ait  kayıtlar oluşturulmuş olup kaydın niteliğine bağlı olarak elektronik ortamda ya da manuel hazırlanmış kayıtlar olarak mevcuttur ve bu kayıtların niteliği ilgili kısımda tanımlıdır.

e.    Sürdürülebilirlik  Yönetim Sistemimizin etkinliği ve performansı  hedefler  yolu ile izlenir  ve değerlendirilir.

·      Yukarıda tanımlı başlıkların tamamı ile ilgili hedefler hazırlanmış ve bu hedeflere ulaşmak için sorumlular ve stratejiler belirlenmiş olup her biri için periyodik izleme sağlanmaktadır, periyodik izlemeler sonucunda gerekirse hedeflerde değişiklikler yapılmaktadır. Hedef izleme tabloları

 

A2 Yasal uyum

Kuruluşumuzda, sağlık, güvenlik, işgücü ve çevresel konular da dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yerel/bölgesel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak faaliyetler yürütülür.

a.   Kuruluşumuzun tabi olduğu yasal  yasal gerekliliklerin tanımlanması sağlanmıştır. Bu gerekliliklerin güncelliğinin zamanında takibi için öncelikle yasal gereklililiklerin gösterildiği dış kaynaklı yayın listesi mevcuttur   Yasaların güncelliği  Ekip Sorumlusu tarafından  aylık olarak kontrol edilir ve kayıt altına alınır . Bakanlıklar , ETİK ve Turizm İl Müdürlüğünce  tarafından yönetmelik değişiklikleri

b.  Yasal olarak alınması gerekli ruhsat, belge , sertifika v.b sistemde hazır bulundurulur  bu gereklilikler çalışan yetkinlik kriterleri için de geçerlidir.  Kuruluşumuzda bulunması gerekli İstihdamı zorunlu personel ve sertifikalı personeller aşağıdaki gibidir bu çalışanların sertifikaları mevcuttur.

 

ü  Havuz Operatörü kuruluşumuzda mevcuttur.

ü  Legionella Sorumlusu kuruluşumuzda mevcuttur. ( Kuruluş Kapsamında )

ü  Elektrik Mühendislik analaşmalı  kuruluş tarafından yürütülür. ( Dış kaynaklı sözleşmelli)

ü  İşyeri hekimi ve İş güvenliği uzmanlığı anlaşmalı OSGB tarafından yürütülür.

ü  Mali Müşavir ( Dış kaynaklı sözleşmeli )

ü  Haşere Mücadele Firması (  Sözleşmeli)

ü  Avukat

 

A3 Raporlama ve iletişim

Kuruluşumuz, sürdürülebilirlik politikasını, eylemlerini ve performansını müşteriler de dahil olmak üzere paydaşlara, çalışanlarına ve ilgili taraflara  iletir . Bu iletişim ve paylaşımların metotları aşağıda tanımlanmıştır.

a.   Sürdürülebilirlik performansı hakkında düzenli raporlar hazırlanmaktadır. Bu raporlama,  sistemimizde  izlemeye alınan hedefler çerçevesinde  yine tanımlı periyotlarda gerçekleştiirlerek yazılı hale getirilir, gerekirse dönemsel olarak revize edilir.

b.  Sürdürülebilirlik politikaları ve eylemleri  iç ve dış iletişim materyallarinde  raporlanır

·         Sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında gerçekleştiirlen uygulamaların tamamı çalışanlar ile aşağıdaki yöntemler ile paylaşılır.

ü    Posterler ( dinlenme alanlarına )

ü    Eğitimler

ü    Personel alanlarında duyuru ve yayınlar ile

ü    Bölüm toplantılarında yapılan bilgilendirmeler.

ü    Whatsapp grupları ile

 

·         Ayrıca misafir ve ilgili taraflar ile paylaşım da yine

ü    Posterler, broşürler

ü    Web sayfası

c.      .Misafirlerin de sürdürülebilirlik sistemimize destek vermesi için genel alanlarda ve odalarında bilgilendirme ve uyarılar mevcuttur bunların başlıcaları aşağıdaki gibidir.

ü     Elektrik ve su tüketimini azaltmak için  uyarı ve bilgilendirmeleri, v.b yazılarak

ü     Kimyasal kullanımını azaltmak için linenlerin gereksiz yıkanmasını önlemek.

ü     Atıkların doğru ayrılması için bilgilendirmeler  ve bilgilendirme videosu mevcuttur

 

A4 Personel katılımı

Çalışanlarımızın tamamı , sürdürülebilirlik yönetim sisteminimiz kapsamında eğitimler ile bilgilendirilmiş ve farkındalıkları sağlanmıştır. Uygulayıcılar ve Yöneticiler için görev ve sorumluluklar tanımlanmış olup görev ve sorumlulukların  yerine getirilmesi için kontroller sağlanmaktadır

Çalışanların eğitimleri periyodik olarak  sağlanarak uygulamalar etkili hale getirilmektedir. Personelin katılımı ile ilgili tüm faaliyetler İndsan Kaynakları bölümü tarafından yürütülmektedir.

a.    Sürdürülebilirlik  Yönetim Sistemimiz ile ilgili personel için gerekli eğitim ve yetkinlik  belgeleri  mevcuttur.

b.    Kuruluşumuzda iç eğitim ya da dış kaynaklı olarak sağlanan eğitimlerin  katılım kayıtları  / sertifikaları

mevcuttur.

ü     Çalışanların tamamı Kalite Yönetim, Çevre Yönetim Sürdürülebilirlik Sistemleri konusunda eğitim ve sertifika almışlardır.

ü     Bölüm Yöneticileri tarafından çalışanlara çevrenin korunması

c.     Personelin  aldığı  eğitimlerin kayıtları hazır bulundurulur , eğitimlerin içeriğini oluşturan dokümanlar sistemimizde  erişilebilir şekilde mevcuttur. Eğitim materyallari  Türkçe hazırlanır, çalışanlarımızın tamamı Türkçe bilmektedir.

d.    Belirli bölgelerde çalışan personellerin taşıması nitelikler tanımlıdır ve özel eğitim gerektiren alanlarda çalışan personellerin bu eğitimleri alması sağlanmıştır. Personel ilgili disiplinlerde/becerilerde sertifika ve niteliklere sahiptir.

           Ref : Eğitim ve yetkinlik sertifikaları

 

A5 Müşteri deneyimi

Sürdürülebilirlik unsurları da dahil olmak üzere müşteri memnuniyeti izlenir ve düzeltici önlemler alınır.

a.            Misafir memnuniyeti ve şikayetleri  ölçülür izlenir ve sonuçları analiz edilir misafir memnuniyeti ölçüm kriterlerine sürdürülebilirlik ile ilgili maddeler eklenmiştir, misafir beklentilerinin alındığı geri bildirim sistemi mevcuttur. Odalardaki  anket kartlarında 2 adet soru misafire sorularak  geri bildirim alınmaktadır.

b.            Olumsuz geri bildirim ve şikayetler  verilen  yanıtlar  misafir şikayet formuna ..kaydedilir. Kuruluşumuzun şikayetleri veri analizleri ile ele alınarak cevaplanır ve misafir ile mutabık kalınır.

c.             Misafir şikayetlerine karşın alınan aksiyon ve düzeltici eylemlere ilişkin kayıtlar mevcuttur.

Ref : Misafir Şikayet Değerlendirme Formu

 

A7 Binalar ve altyapı

A7.4 Herkes için erişim Gerektiğinde özel ihtiyaçları olan kişilere erişim ve bilgi sağlamak.

a.       Alanlara, binalara ve faaliyetlere, operasyonun niteliğine uygun olarak, fiziksel engelli ve diğer özel ihtiyaçları olan kişiler tarafından erişilebilir  hale getirrilmiştir. Kuruluşumuzda özel ihtiyaçlılar için mevcut uygulamalar aşağıda sıralanmıştır.

 

·      Yasalara uygun olarak engelli çalışan bulundurulur bu kadronun dolu tutulması için görüşmeler yürütülür.

·      Otelimizde 2 adet engelli odası mevcuttur

·      Genel alanda engelli tuvaleti mevcuttur.

·      Asansörlerimizde görme engelli alfabesi ve sesli uyarı sistemi mevcuttur

·      Otel girişinde arka girişte düz ayak  ile erişim alanları mevcuttur.

·      Otoparkımızda engelli park alanları mevcuttur ve asansörlere ve oradan otelin her alanına erişim sağlanmaktadır.

·      Hamile, yaşlı, çok çocuklu ailelere kolaylık sağlayıcı pozitif ayrımcılık yapılır ve yakın odalar verilir.

b.       Erişilebilirlik düzeyi hakkında açık ve doğru bilgiler  web sayfalarında mevcuttur. 

c.        Erişilebilirlik, ilgili uzmanlar/kullanıcı kuruluşları tarafından Bakanlık yıldız denetimlerinde  kontrol edilmiştir

 

B Yerel/Bölge toplumunun sosyal ve ekonomik faydalarının en üst düzeye çıkarılması ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi

 

B3 Yerel/Bölgesel satın alma

İşletme mal ve hizmet satın alırken ve sunarken mevcut ve yeterli kalitede yerel/bölgesel ve uygun fiyat tedarikçilerine öncelik vermektedir.

a.                 Kuruluşumuzda teslim ve satın alanan ürün ve hizmetlerin denetim ve değerlendirmesi sürekli ve her teslimatta yapılmaktadır. Ayrıca ürün ve hizmet tedarikçilerinin periyodik denetim ve değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu denetimlerde elde edilen veriler kayıt altına alınır uygunlukları doğrulanır ve analiz edilerek değerlendirilir.

         Ref : Girdi kontrol  kayıtları

         Tedarikçi denetim kayıtları / Formları

b.  Kuruluşumuz  kalitesi, fiyat performansı uygun olmak koşulu ile

·         Bölge halkına ait olan ve yerel ürünleri satın alamayı tercih eder

ü  Yufka, börek, unlu mamuller ve ekmek ,ürünleri.

ü  Et ürünleri,

ü  Meyve sebzeyi halden satın almak.

ü  Yakıt alımı,

ü  Hırdavat ürünleri

ü  Taze Balık  yerel tedarikçiden satın alınır.

ü  Temizlik ürünlerinin bir kısmı

c.   Yine bölge halkı tarafından işletilen işletmelerden satın alınan mal vehizmetler tercih edilir.

d.  Yerel ve Bölgesel alımların dışında tüm tedarikçiler için adil ticaret sağlayan  tedarikçilerin  denetimi sağlanır.

 

C: Kültürel mirasın faydalarının en üst düzeye çıkarılması ve olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi

 

C3 Kültür ve mirasın sunulması

Kuruluşumuz yerel/bölge halkının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterirken, geleneksel ve çağdaş yerel kültürün otantik unsurlarını operasyonlarımızda, tasarımımızda  dekorasyonumuzda, mutfağında ve mağazalarımızda yaşatırız.

 

a.    Otelimizin halı, mobilya tasarımı Osmanlı saray konseptinde ve antika mobilyaları içerecek şekilde  hazırlanmıştır.

b.    Yaşayan kültürel miras ve geleneklerin korunması  proseslerimize yansıtılmıştır, sunulan  yiyecek içecek faaliyetlerinde, satış faaliyetlerinde  ve etkinliklerde  kültürel miras ve geleneklerin korunması belirgin hale getirilmiştir. Otelimizde Jeopark tanıtım levhaları ve birçok antik Lidya dönemine ait heykeller  ve kabartmalar mevcuttur.

Geleneksel yemekler 

·                    Zeytin ve zeytinyağlı ürünler

·                    Ege otları

·                    Pişi, katmer, lavaş

·                    Odun köfte

·                    Zeytinyağı ve mesir macunu standı mevcuttur,

·                    Bölge üreticilerinin standları yer almaktadır.

 

c.     Kültürel ve geleneksel değerlerin korunmasında kullanılan işlemler için gerekli olması halinde izin ve telif hakları ödenmektedir.

 

d.   Yerel/Bölgeye ait kültürel mirasın sunumunda  yine bölgede bu mirasları uygulayan ve bilen kişilerin görüşleri alınmış ve uygulanmaktadır.

 

D: Çevreye olan faydaların en üst düzeye çıkarılması ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi

 

D1 Kaynakları koruma

D1.1 Çevreye duyarlı satın alma:

 

Kuruluşumuzsa satın alma politikaları, ürünler, yiyecek, içecek, inşaat malzemeleri ve sarf malzemeleri dahil olmak üzere çevresel açıdan sürdürülebilir tedarikçiler ve ürünlere öncelik verir.

a.    Kuruluşumuzun yazılı hale getirilmiş  çevresel satın alma politikası mevcuttur. Kuruluşumuzda çevreci, ekolojik, doğal ürünlerin satın alımı sağlanır

·         Elektrikli cihazlar enerji sınıfı  AA+++ ürünler tedarik edilir

·         Led ampul satın alınır.

·         Sunum tabaklakları  doğal porselendir. Plastik gıda tabağı kullanılmaz.

 

b.    Özellikle ahşap, kağıt, ürünler tercih edilir.  çevre sertifikalı ürünler ve tedarikçiler tercih edilir.

·         En az % 90 pamuktan üretilen linenler kullanılır.

c.     Peyzaj işlemlerinde olabildiğince doğal gübre tercih edilir.

d.   Ekolojik ürün alımı olmamakla birlikte yörede üretilen doğal ürünler tercih edilir.

e.    Tehdit altındaki türler kullanılmaz veya satılmaz

 

 

D1.2 Verimli satın alma

 

İşletme, atıkları en aza indirmek için gıda dahil sarf ve tek kullanımlık malların satın alınmasını dikkatle yönetir.

 

a.     Kuruluşumuzun satın alma süreçlerinde , yeniden kullanılabilir, iade edilebilir ve geri dönüştürülmüş ürün ve malzemeler tercih eder.

·         Oda temizliğinde kullanılan kimyasallar konsantre gelir ve su ile karıştırılarak kullanılır.

·         Sebze halinden gelen kasalar otelimizde kullanılmaz zayi edilmez ve tedarikçiye iade edilir.

·         Genel alan tuvaletlerinde tuvalet kağıdı  jumbo  makine ile kullanılır.

·         Damacana boşları  iadeli olarak dönüştürülür.

·         Bazı kimyasal boş ambalajları tedarikçiye geri verilir.

b.   Reçel ve bal gibi ürünler  büyük ambalaj ile satın alınarak  yıkanabilir kaplarda misafirlere sunulur.

c.    Toplu olarak satın alınan gereksiz ambalajlardan (özellikle plastikten) kaçınılır.

·         Karton bardak ve ahşap karıştırıcılar kullanılır.

·         Odalarda porselen bardak kullanılır.

D1.3 Enerji tasarrufu

Enerji tüketimi türe göre ölçülür ve toplam tüketimi en aza indirmek için adımlar atılır. İşletme, yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak için çaba göstermektedir

 

a.    Kullanılan toplam enerji izlenir ve yönetilir.

 

b.   Turist/gece başına kullanılan enerji miktarı, her enerji türü için izlenir ve yönetilir.

 

c.    Yenilenebilir kaynaklar tercih edilir ve yenilenebilir enerjinin toplam enerji arzı içindeki payı izlenir ve yönetilir.

 

d.   Enerji kullanımını en aza indiren ekipman ve uygulamalar kullanılır.

 

·         Odalarda Saver kullanılır

·         Led ampul kullanılır

·         Kapı ve balkonlarda klima sensörü bulunur.

·         Fotosel genel alanlarda kullanılır.

 

e.    Enerji tüketimini azaltma hedefleri mevcuttur.

 

f.     Personel ve misafirlere enerji kullanımını en aza indirme konusunda rehberlik edilir.

 

D1.4 Su tasarrufu

Su riski değerlendirilir, su tüketimi türe göre ölçülür ve genel tüketimi en aza indirmek için adımlar atılır. Su temini sürdürülebilirdir ve çevresel akışları olumsuz etkilemez. Yüksek su riski olan alanlarda, şartlara göre su yönetim hedefleri belirlenir ve takip edilir.

 

a.    Su riski değerlendirilmiş ve belgelenmiştir. Ne kadarı yenilenebilir

 

b.   Su riskinin yüksek olduğuna yönelik değerlendirmenin mevcut olduğu durumlarda, su yönetim hedefleri belirlenmiştir.

 

c.    Kaynak temelli olarak turist/gece başına kullanılan su izlenir ve yönetilir.

 

d.   Su tüketimini en aza indiren ekipman ve uygulamalar kullanılır.

 

·         Hava karıştırmalı perlatör başlıklar kullanılır.

 

e.    Su, çevresel akışları daha önce etkilemeyen ve gelecekte etkilemesi olası olmayan yasal ve sürdürülebilir bir kaynaktan gelmektedir.

 

f.     Kuruluşumuzun Su kaynaklarına olumsuz ekkisi mevcut değildir.

 

g.    Havuzlarımızda termal su kullanılır.

 

h.   Personel ve konuklara su kullanımını en azaindirme konusunda rehberlik edilir. Bilgilendirme yazıları mevcuttur.

 

D2 Kirliliğin azaltılması

 

D2.3 Atık su

Tesisimiz atık su sistemi Belediye kanalına bağlıdır

 

a.         Atık su belediye kanalına bağlıdır izinleri mevcuttur.

(uluslararası atık su kalite gerekliliklerini karşılayan) ve yerel/bölge nüfusu ve çevre üzerinde olumsuz bir etki yaratmayan bir sistem mevcuttur.

D2.4 Katı atık

Gıda atığı da dahil olmak üzere atık ölçülür, atığı azaltma, azaltmanın mümkün olmadığı durumlarda yeniden kullanma veya geri dönüştürme mekanizmaları mevcuttur. Herhangi bir atık bertarafının yerel/bölgedeki nüfus veya çevre üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

a.    Turist/gece başına bertaraf edilen katı atık miktarı izlenir ve yönetilir

 

b.    Katı atık yönetim planı mevcuttur. Bu planda atıkların tamamının bertaraf yöntemleri tanımlanmıştır. Odalarda tek kullanımlık buklet malzemeleri bulunmaz

 

c.    Katı atık yönetim planı, gıda atıklarını azaltmak, ayırmak ve yeniden kullanmak veya geri dönüştürmek için eylemler içermektedir.

 

d.    Atık bertarafı  Belediye tarafından işletilen veya onaylanan bir tesise aittir ve tesisin çevre veya yerel/bölgedeki nüfus üzerinde olumsuz bir etkisi olmadan bertaraf edilir. Tehlikeli atıklar Lisanslı firmalara teslim edilir ve Ekip Lideri tarafından Motat  sistemine girişi yapılır.

 

e.    Bertaraf edilen katı atık türüne göre ölçülür ve yönlendirilmemiş katı atığı en aza indirmek için hedefler uygulanır. İsrafı en aza indirme konusunda müşteri ve personele rehberlik edilir.